Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Ret til sundhedsydelser i Danmark

Rett til helsetjenester i Danmark

Blind mand med førerhund og stok på banegård i Danmark

Støtte til hjelpemidler i Danmark

Beskæftigelsesrettet indsats i Danmark

Arbeidsrettede tiltak i Danmark

Danske sygedagpenge

Danske sykepenger

Graviditet og fødsel i Danmark

Graviditet og fødsel Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.