Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syke i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sykdom i studietiden i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet og fødsel i Finland

Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.