Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Suomen sairauspäiväraha

Finske sykepenger

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syke i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sykdom i studietiden i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet og fødsel i Finland

Þjónusta við fatlaða á Íslandi

Informasjon for funksjonshemmede

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Legemidler og legemiddelrefusjon i Finland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.