Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Børn med funktionsnedsættelse

Støtte til hjelpemidler på Grønland

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grønland

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rett til helsetjenester på Grønland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum

Til tannlege på Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sykehjelp ved midlertidig opphold på Grønland

Sundhedsvæsnet i Grønland

Helsevesenet på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.