Helse

Her finner du informasjon om rett til helsetjenester.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Graviditet og fødsel i Grønland

Graviditet og fødsel på Grønland

Revalidering i Grønland

Rehabilitering på Grønland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum

Til tannlege på Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sykehjelp ved midlertidig opphold på Grønland

Sundhedsvæsnet i Grønland

Helsevesenet på Grønland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Kontakt med lege på Grønland

Grønlandsk arbejdsmarkedsydelse under sygdom

Grønlandsk arbeidsmarkedsytelse under sykdom

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.