Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Bolig i Danmark

Bolig i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Svenske børnepenge

Grunnskole i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Videregående utdanning i Danmark

Rød paraply

Privatforsikring i Danmark

Unge kvinder med telefoner

Kjøp av varer og tjenester i Danmark

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.