Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Bolig i Danmark

Bolig i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Folkeregistrering i Danmark

Svenske børnepenge

Grunnskole i Danmark

Bil i Danmark

Bil i Danmark

Ungdomsuddannelser i Danmark

Videregående utdanning i Danmark

Rød paraply

Privatforsikring i Danmark

Danske ydelser til efterlevende ved dødsfald

Danske ytelser til etterlatte ved dødsfall

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.