Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Personnummer  på Færøerne (P-tal)

Personnummer på Færøyene (p-tall)

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Færøyene

Kørekort på Færøerne

Førerkort på Færøyene

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytte fra Færøyene til utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurs for innflyttere til Færøyene

Rejse med kæledyr til og fra Færøerne

Reise med kjæledyr til og fra Færøyene

Toldregler på Færøerne

Tollregler på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.