Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytte fra Færøyene til utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurs for innflyttere til Færøyene

Finansiel støtte til friplads i Færøerne

Økonomisk støtte til friplass på Færøyene

Graviditet og fødsel på Færøerne

Graviditet og fødsel på Færøyene

Kørekort på Færøerne

Førerkort på Færøyene

Bil på Færøerne

Bil på Færøyene

Rettigheder i forbindelse med adoption på Færøerne

Rettigheter i forbindelse med adopsjon på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.