Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Indførsel af hunde og katte til Sverige

Innførsel av hund og katt til Sverige

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Boligstøtte i Sverige

Bostøtte i Sverige

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige

Høyere yrkesutdanning i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Ungdomsuddannelse i Sverige

Videregående utdanning i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.