Hjem og familie

Her finner du informasjon om blant annet bolig, bil, barn, og bank.

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Køb af varer og tjenester i Sverige

Kjøp av varer og tjenester i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Private forsikringer i Sverige

Bank i Sverige

Bank i Sverige

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Boligstøtte i Sverige

Bostøtte i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.