Høyere yrkesutdanning i Sverige

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige
Les om høyere yrkesutdanning, opptakskrav og hva som skiller høyere høyere yrkesutdanning fra universitetsutdanning i Sverige.

Høyere yrkesutdanning

Høyere yrkesutdanning, yrkeshögskoleutbildning, kalles YH-utbildning (YH-utdanning) i Sverige. YH-utdanningene kombinerer teori med praktisk læring på en arbeidsplass. Praksisen kalles Lärande i arbete (LIA) og er en viktig del av utdanningen.

YH-utdanninger som er minst et år lange, avsluttes med en Yrkeshögskoleexamen. Utdanninger som er minst to år lange, avsluttes med en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. Det er en nasjonalt godkjent og kvalitetssikret eksamen som er velkjent hos de fleste bedrifter.

Utdanningene tilbys innenfor bransjer der det er behov for velutdannet arbeidskraft. Innholdet i YH-utdanningene bygger på kunnskap som er utviklet i produksjon av varer og tjenester. Formålet er at utdanningen skal føre til jobb eller egen virksomhet umiddelbart etter at du har tatt eksamen. Innhold og studieretningene på YH-utdanningene varierer etter arbeidsmarkedets behov.

Det finnes både private og offentlige institusjoner. Alle utdanninger er godkjent av Myndigheten för Yrkeshögskolan og granskes regelmessig. Utdanningen drives i samarbeid med næringslivet.

Utdanning i Yrkeshögskolans regi

Yrkeshögskolan utdanninger er satt sammen på bakgrunn av behovene i næringslivet. Utdanningene etter videregående nivå gir kompetanse for arbeid innenfor byggfag, IT, landbruk, mediefag, helse- og omsorgsfag, tekniske fag, reiseliv, restaurantfag og økonomi.

Yrkeshögskolan tilbyr utdanning innenfor mange forskjellige bransjer i hele Sverige. Du finner informasjon om de enkelte utdanningsområdene og studiestedene på Yrkeshögskolans nettsted.

Opptak til høyere yrkesutdanning i Sverige

For å søke opptak til en YH-utdanning må du oppfylle kravet om “behörighet”. Kravene er felles for alle YH-utdanninger – det viktigste er at du som søker, vurderes som kvalifisert for å gjennomføre utdanningen.

Opptakskrav

Du oppfyller adgangskravet og har “behörighet” hvis du oppfyller noe av følgende:

  • Du har en eksamen (slutbetyg) fra et nasjonalt eller spesialutformet program på videregående nivå med minimum laveste karakter, bestått (godkänt).
  • Du har en eksamen (slutbetyg) fra en gymnasial voksenutdanning med minimum laveste karakter, bestått (godkänt).
  • Du har svensk eller utenlandsk utdanning som tilsvarer kravene i punkt 1 eller 2.
  • Du er bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge og oppfyller adgangskravene til tilsvarende utdanning der.
  • Du har via svensk eller utenlandsk utdanning praktisk erfaring eller også har du på grunn av en annen omstendighet forutsetninger som gjør at du kan dra nytte av utdanningen.

Opptakskravene tar ikke bare hensyn til formelle meritter, men også til den reelle kompetansen hos deg som søker.

Spesielle krav om forkunnskaper

Størstedelen av YH-utdanningene har ”särskilda förkunskapskrav” som innebærer at du må ha studert visse fag eller ha arbeidslivserfaring for å kunne søke på utdanningen. Informasjon om dette finnes i søkemotoren på Yrkeshogskolan.se under hver utdanning.

Forskjellen på yrkeshøyskole og høyskole/universitet

Det er ganske stor forskjell på å studere på en yrkeshøyskole og på en høyskole eller et universitet. Her ser du de viktigste forskjellene:

Yrkeshøyskole 

Antall år til eksamen: 1-2

Næringspreget studieretning: Ja

Teoretisk nivå: Middels høyt

Undervisningstimer/uke: 18 

Næringslivskontakt: Stor kontakt 

LIA/praksis: Ja

Høyskole/universitet

Antall år til eksamen: 4-5

Næringspreget studieretning: Avhengig av utdanning

Teoretisk nivå: Høyt

Undervisningstimer/uke: 2-10

Næringslivskontakt: Lite eller ingen kontakt

LIA/praksis: Oftest ikke

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.