Huskeliste for den som reiser til Finland for å studere

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista
På denne huskelista finner du ting du bør ta hensyn til i god tid hvis du planlegger å dra til Finland for å studere.

Studer først Huskeliste for den som skal flytte til Finland, der det er samlet generelle råd ved flytting til Finland. Ytterligere informasjon om å studere og å søke på studier i Finland får du dessuten på Study in Finland -sidene samt på Studieinfo-sidene.

Boligsituasjonen på studiestedet

Det lønner seg å sende søknad om studentbolig så tidlig som mulig, gjerne før du har fått bekreftelse på studieplassen.

Mottakelse av nye studenter

Spør utdanningsinstitusjonen om hvordan nye studenter blir mottatt: arrangeres det informasjonsmøter eller tutorprogram?

Ettersending av post

Sørg for at posten din videresendes til deg på den nye adressen i Finland. Ta kontakt med postvesenet i hjemlandet.

Studiefinansiering

Støtte til studier i utlandet får du som regel fra ditt eget hjemland. Hvis du kommer til Finland som utvekslingsstudent, bør du forhøre deg om f.eks. Nordplus-stipend hos utdanningsinstitusjonen i hjemlandet.

Hvis du har tenkt å arbeide ved siden av studiene, og lønnen og arbeidsforholdet overgår minimumskravene, bør du lese avsnittet Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland grundig.  

Skal du åpne bankkonto i Finland?

Les om hvordan du åpner bankkonto på siden Bankkonto i Finland.

Hva hvis du blir syk?

Du bør bestille europeisk helsetrygdkort hos trygdemyndigheten i hjemlandet. Det sørger for at du raskt får hjelp i akutte situasjoner.

Er forsikringen din gyldig?

Spør forsikringsselskapet ditt om forsikringen også gjelder i den nye livssituasjonen din.

Er studiekortet ditt gyldig?

Internasjonalt studiekort er som regel ikke gyldig i Finland. Det internasjonale ISIC-studentkortet kan gi enkelte fordeler. Finsk studentkort kan du få hos den finske utdanningsinstitusjonen din eller hos studentsamskipnaden. 

Er utdanningen godkjent i hjemlandet ditt?

Retten til å utøve visse yrker må autoriseres hvis du tar utdanningen i utlandet. Dette gjelder spesielt for helseområdet og lovregulerte yrker.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.