Import av hunder og katter til Island

Innflutningur á hundum og köttum til Íslands
Reglene for import av dyr til Island er relativt strenge, og det er viktig å planlegge importen i god tid. Her kan man finne informasjon om import av dyr til Island.

Man trenger forskjellige veterinærpapirer fra hjemlandet, og man må søke om importtillatelse på et bestemt skjema.

Dyret må ha identitetsmerke som oppfyller visse standarder, og det må gjennom helseundersøkelse, vaksinasjoner og andre undersøkelser.

For å kunne stette alle kravene må man være tidlig ute, for dyret kan ikke importeres før etter et bestemt tidsrom etter vaksinasjon. Det samme gjelder prøver fra undersøkelser; det anbefales at de blir tatt 20–30 døgn før planlagt importdato for å garantere at resultatene blir klare i tide.

Vær oppmerksom på at kun skjemaer for helseattester som er utstedet av Mattilsynet er gyldige.

Man må skaffe til veie et bur til bruk under transporten som også må oppfylle visse standarder.

Keflavik flyplass er det eneste godkjente stedet for import av dyr. Ved ankomst vil en dyrlege undersøke dyret og verifisere at det ikke viser symptomer på smitte, har importtillatelse, en positiv vurdering fra Mattilsynet og at originaler av alle attester følger med.

Hunder og katter trenger deretter å være i karantene i fire uker etter ankomst. Det kreves avgift for karantene, i tillegg til andre avgifter for importkontroll.

Vær oppmerksom på at karantenestasjonene har forhåndsbestemte ankomstdatoer, de tar bare imot en gruppe dyr i måneden, og det er ikke mulig å importere dyr til Island på andre datoer. Man må derfor bestille karanteneplass i god tid på forhånd.

Nærmere informasjon om prosessen, sjekklister og kostnader ved import finnes på Mattilsynets hjemmeside.

Å reise med kjæledyr

De samme reglene gjelder for reiser med dyr til Island som ved import. Dette gjelder uansett om det er snakk om kort eller permanent opphold. Det er forventet at kjæledyret er i karantene i en periode. Regler for import av kjæledyr finnes på Mattilsynets hjemmeside og i teksten ovenfor.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.