Informasjon om koronapandemien i Norden

Norske sykepenger
Les her om anbefalinger fra myndighetene i de nordiske landene og annen offisiell informasjon i forbindelse med korona i Norden.

Norden er rammet av korona. Det har i flere land betydd store og plutselige tiltak med reiserestriksjoner, anbefalinger om å holde avstand og klare forbud mod større forsamlinger. De nordiske landene baserer sine tiltak på informasjon fra helsemyndighetene. Det er viktig å være oppmerksom på at det er en viss forskjell i anbefalinger landene imellom, så du bør undersøke hva som gjelder i landet der du oppholder deg.

Flere nordiske land har på grunn av krisen innført en rekke særlovgivninger på arbeidsmarkeds- og næringsområdet. Hvis du er berørt av dette, bør du kontakte relevante myndigheter for nærmere informasjon.

Nedenfor finner du informasjon om status, anbefalinger, reiserestriksjoner med mer i de enkelte nordiske landene:

Hvordan påvirkes de nordiske arbeidsmarkedene av koronakrisen?

Hvis du ønsker informasjon om hvordan arbeidsmarkedene i de nordiske landene påvirkes av koronakrisen, kan du finne en samling lenker til informasjon om arbeidsledigheten i de respektive landene på norden.org.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.