Informasjon om koronapandemien i Norden

Norske sykepenger
Les her om anbefalinger fra myndighetene i de nordiske landene og annen offisiell informasjon i forbindelse med korona i Norden.

Corona-pandemien har betydd store endringer for alle som er vant til å åpne grenser i Norden. Nedenfor finner du lenker til informasjonen fra de nordiske lands myndigheter generelt om begrensninger og nedleggelser, regler for innreise og muligheter for testing og vaksinering i Norden.

Vær oppmerksom på at regler kan endres raskt og på kort varsel. Kontakt derfor alltid myndighetene hvis du har spørsmål. Info Norden har ikke mer informasjon enn du finner på myndighetenes hjemmesider.

Hvis du arbeider i grenseregioner

Om du arbeider i en grenseregion, skal du være oppmerksom på at du kan finne informasjon om skatt og trygder hos dine regionale informasjonstjenester. 

Hvordan påvirkes de nordiske arbeidsmarkedene av koronakrisen?

Om du ønsker informasjon om hvordan arbeidsmarkedene i de nordiske landene påvirkes av koronakrisen, kan du finne en samling lenker til informasjon om arbeidsledigheten i de respektive landene på norden.org.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.