Informasjon om koronapandemien i Norden

Norske sykepenger
Her kan du finne lenker til de nordiske landenes informasjon om covid-19, blant annet informasjon om innreise i Norden, restriksjoner, anbefalinger, tester og vaksinasjoner.

Corona-pandemien har betydd store endringer for alle som er vant til å åpne grenser i Norden. Nedenfor finner du lenker til informasjonen fra de nordiske lands myndigheter generelt om begrensninger og nedleggelser, regler for innreise og muligheter for testing og vaksinering i Norden.

Vær oppmerksom på at regler kan endres raskt og på kort varsel. Kontakt derfor alltid myndighetene hvis du har spørsmål. Info Norden har ikke mer informasjon enn du finner på myndighetenes hjemmesider.

Hvis du arbejder i en grænseregion

Oplysninger om særlige ting du skal være opmærksom på hvis du arbejder i en grænseregion, for eksempel når det gælder skat og social sikring, kan du finde hos de regionale informationstjenester:

Hvordan påvirkes de nordiske arbeidsmarkedene av koronakrisen?

Hvis du ønsker informasjon om hvordan arbeidsmarkedene i de nordiske landene påvirkes av koronakrisen, kan du finne en samling lenker til informasjon om arbeidsledigheten i de respektive landene på norden.org.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.