Informasjon for personer med funksjonsnedsettelse som flytter til Åland

Information för personer med funktionsnedsättning
Her finner du informasjon for deg med funksjonsnedsettelse som skal flytte til Åland.

Åland består av 16 kommuner, store og små og med ulike økonomiske forutsetninger. I noen kommuner finnes det leiligheter for funksjonshemmede personer. Om du får leilighet, avhenger veldig av hvilken kommune du flytter til, og i hvilken type leilighet du kan bo.

Hvem skal jeg kontakte for tjenester til funksjonshemmede på Åland?

Det nyopprettede Kommunernas socialtjänst (KST) har ansvaret for nesten alle sosiale tjenester på Åland fra 2021. Du skal kontakte KST hvis du vil søke om tjenester for funksjonshemmede, ikke kommunene. På deres side Funktionsservice kan du lese om hvilke spesielle plikter KST har etter handikappserviceloven, hvilke ytelser og støtteformer som innvilges, og annet.

Funktionsrätt Åland

Funktionsrätt Åland er en samarbeidsorganisasjon for foreninger for funksjonshemmede og pasienter på Åland. Blant Funktionsrätt Ålands oppgaver er å følge med på og handle i funksjonshemningsspørsmål, informere om funksjonsnedsettelser, støtte og hjelpe medlemsforeningene og opprettholde et felles kontor. På forbundets hjemmeside finner du også lenker til alle deres medlemsforeninger på Åland. De har også et personlig ombud som hjelper deg med å finne fram. Ombudet jobber på oppdrag fra den enkelte, uavhengig av myndigheter og pleiepersonell.

Mer informasjon

Ålands landskapsregjerings sider om funksjonsnedsettelse:

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om funksjonshemmedes rettigheter, kan du kontakte Funktionsrätt Åland eller KST

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.