Jobbsøking

Her finner du informasjon om å søke jobb og dagpenger ved arbeidsledighet.

Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Person ved en computer

Jobbsøking i Sverige

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Lærer med elever ved computer

Godkjenning av utenlandske utdanninger i Sverige

Kontanthjælp i Sverige

Kontanthjelp i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.