Kjøp av varer og tjenester på Åland

Katt som window shoppar?
Photographer
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Her kan du lese om hva du bør tenke på ved kjøp av varer og tjenester på Åland, for eksempel mobiltelefon- og internettabonnement. Du kan også lese om fjernsynslisens, strømavtaler og hvem du skal kontakte når det oppstår problemer.

På Åland kan det noen ganger kreves at du har finsk personnummer for å inngå visse avtaler om tjenester. Hvis du ikke har finsk personnummer, kan dette også begrense bruken av enkelte tjenester. På Åland gjelder samme forbrukervern- og bedriftslover som i Finland. For nærmere informasjon, les her:

Lovene er like på Åland og i Finland, men bedriftene som tilbyr de samme tjenestene, er ikke nødvendigvis de samme. Her presenteres i korte trekk hvilke bedrifter som tilbyr fasttelefoni, mobil- og internettabonnement og strømavtaler, og forbrukerrådgivningen på Åland.

Mobilabonnement

Mobilt bredbånd tilbys av Ålcom og Telia på hele Åland.

Telefonabonnement for fasttelefoni

På Åland tilbyr følgende operatører faste abonnement for husholdninger:

Bredbånd på Åland

Medieavgiften på Åland

TV-lisensen på Åland har blitt erstattet av en årlig medieavgift. Dette gjelder fra og med 1.1.2021, og medieavgiften innkreves i forbindelse med inntektsbeskatningen. Du kan lese om hvem som har plikt til å betale medieavgiften, beløpene og beskatningsmetoden på Skatteförvaltningens side. Du kan også lese i lenken under ved punkt 2.1, Skyldighet att betala medieavgift för personer, om hva som gjelder hvis du har flyttet til Åland fra utlandet i løpet av skatteåret.   

Strømavtale

Som beboer inngår du en strømavtale med mindre noe annet er avtalt med utleieren eller boligaksjeselskapet. Du kan inngå strømavtale uten finsk personnummer. Strømleverandøren ber om din fødselsdato, nasjonalitet, e-postadresse og/eller passnummer.

Mariehamns Energi sørger for strøm til alle husholdninger i Mariehamn samt hele Järsö-området og deler av Jomala. Ålands elandelslag sørger for strøm til resten av Åland.

Grønn strøm

Ved å velge grønn strøm støtter du utviklingen av miljøvennlig strømproduksjon. Sertifisert strøm får du ved å inngå en separat strømavtale. Hør med Mariehamns energi eller Ålands elandelslag hvis du vil ha grønn strøm.

Vanlig spørsmål:

Hvis jeg velger å kjøpe grønn strøm, hvordan vet jeg at strømmen faktisk er produsert slik?

Svar: Du kan få sertifisert strøm fra Mariehamns Energi ved å inngå en separat avtale. Alle strømselskaper som selger grønn strøm, må i henhold til loven kunne vise at selskapet faktisk har produsert eller anskaffet slik strøm i samme mengde som de har solgt den.

Problemsituasjoner

Hvis det oppstår problemer, kan du kontakte Konsumentrådgivningen på Åland. Konsumentrådgivningen på Åland informerer og gir råd til forbrukere og bedrifter om forbrukerens rettigheter og plikter, mekler i tvister mellom forbruker og bedrift samt gir råd i spørsmål som gjelder for eksempel bolig- og eiendomssaker.

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål til en forbukerrådgiver, kan du kontakte Konsumentrådgivningen på Åland, som gir gratis veiledning og meklingshjelp i tvister.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.