Kjøretøy til Åland

Elbil
Photographer
Sigurður Ólafsson/norden.org
Dette avsnittet tar for seg innførsel av personbiler, varebiler og motorsykler til Åland. I teksten finner du svar på spørsmål om når og hvordan kjøretøyet skal kontrolleres og registreres hvis det skal innføres til Åland i forbindelse med flytting. Avsnittet tar også opp avgifter ved innførsel av bil.

Kommer du til Åland med kjøretøy på feriereise, på midlertidig besøk eller for å bosette deg permanent i landet? Svaret på dette spørsmålet har betydning for om du må få kontrollert, registrere og betale avgifter for kjøretøyet på Åland.

Ved feriereiser og i andre situasjoner når kjøretøyet brukes midlertidig på Åland, trengs det ingen registrering, og du trenger ikke betale noen avgift hvis du oppfyller visse vilkår. Hvis du flytter til Finland/Åland permanent og har med deg et kjøretøy, skal dette kontrolleres og registreres, og du må betale avgift for det. For kjøretøy som føres inn fra et nordisk land utenfor EU, det vil si fra Island og Norge, må du også foreta en tolldeklarering.

Omregistrering av kjøretøyet ditt ved flytting til Åland

Flytter du fra Sverige, må du omregistrere kjøretøyet så fort som mulig for å få bruke kjøretøyet på Åland uten avbrudd fra og med flyttedagen. Du må levere inn en melding til Skatteförvaltningen om ibruktaking av kjøretøy når du kommer til landet. Melding om ibruktaking av kjøretøy som skal registreres i Finland/Åland, kan gjøres elektronisk.

Ved permanent flytting til Åland fra Finland skal kjøretøyet omregistreres senest 30 dager etter flyttingen. Ved midlertidig flytting bør man kontakte Mariehamns Tullkontor innen 6 måneder etter flyttingen for å forlenge tillatelsen for kjøretøyet.

Bil- og særavgifter er flyttet fra tollen til Skatteförvaltningen. Innførsel av et kjøretøy som kommer til å bli registrert, skal imidlertid alltid meldes til Mariehamns Tullkontor i havna ved ankomst til Åland.

Mer om kjøretøy på feriereise, kjøretøy som brukes midlertidig på Åland, samt kjøretøy som flyttegods finner du på siden Kjøretøy i Finland.

Kontroll og registrering

Når kjøretøyet er innført på Åland, melding om ibruktaking av kjøretøy og melding om avgift er levert, og bilen har fått registreringstillatelse, kan kjøretøyet kontrolleres og registreres. Før registreringen må du ha følgende dokumenter:

  • Gyldig trafikkforsikring
  • Bevis for registreringskontroll
  • Registreringsbevis fra og med siste utenlandske eier
  • Kjøpekontrakt

Kjøretøy som føres inn i landet, må gjennomgå en registreringskontroll eller godkjennes separat på en kontrollstasjon. Samtidig kontrollerer man at kjøretøyet oppfyller alle krav ut fra framviste dokumenter om kjøretøyet. Informasjon om hvilke dokumenter som trengs til registreringskontrollen, gis av Fordonsmyndigheten.

Etter godkjent registreringskontroll eller separat godkjenning kan bilen registreres. Etter registreringen får du en registerutskrift og ålandske registreringsskilt. Vær forberedt på å bekrefte din identitet ved registreringen.

Nærmere informasjon om bilregistrering på Åland får du hos Fordonsmyndigheten.

Obs! Hør med forsikringsselskapet ditt. Kjøretøyet må ha gyldig trafikkforsikring i registreringslandet, og de fleste forsikringsselskaper forsikrer ikke nødvendigvis kjøretøy med eier som ikke er fast bosatt i landet.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om innførsel av kjøretøy til Finland/Åland, kan du kontakte Skatteförvaltningen på denne siden:

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.