Kontakt med lege på Grønland

Foto: Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk

Akutmottagning, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk av Mats Bjerde

Fotograf
Mats Bjerde
Her finner du lenker til alle akuttnumre og helsesentre på Grønland.

Nødnummer

Har du kommet til skade eller trenger akutt legehjelp, kan du finne nødrnumre for alle byer/bygder på den grønlandske helseportalen Peqqik.gl.

Allmennlege

Hvis du trenger ikke-akutt legehjelp, må du kontakte regionens helsesenter per telefon. Etter en kort samtale om problemet vil få en tid til undersøkelse. Vær oppmerksom på at du bare kan ringe i et særskilt tidsromt på dagen, og at det kan være ventetid. Vær tålmodig og vent. Du kommer gjennom til slutt og får behandlingen du trenger.

Doktor.gl

Hvis du bor i Nuuk, har du mulighet for å stille generelle spørsmål og få fornyet resepter via e-legen, doktor.gl. 

Spesialist, fysioterapi og annet

Du må først undersøkes av en allmennlege på helsesenteret før du kan bli henvist til behandling hos en spesialist, fysioterapeut med mer.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.