Kronisk syke i Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa
Her kan du lese om hva kronisk syke bør ta hensyn til når de flytter til Finland. Du får informasjon om det finske helsevesenet og om pasientforeninger.

Helsevesenet i Finland

Personer som bor i et annet nordisk land, har rett til medisinsk nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold i Finland. En får også behandling ved forverret kronisk sykdom. Helsepersonell vurderer behovet for behandling i Finland og tar hensyn til oppholdets varighet.

Hvis arbeidsforholdet ditt varer mindre enn fire måneder, men du er arbeidsløshetsforsikret eller ulykkesforsikret under arbeidsperioden, har du rett til offentlige helsetjenester i Finland. Hvis arbeidsforholdet varer mer enn fire måneder og du oppfyller arbeidsvilkåret, har du rett til tjenester i det offentlige helsevesenet og alle ytelser som følger av den finske sykeforsikringsloven. Du kan undersøke om du omfattes av finsk sykeforsikring hos Folkpensionsanstalten (FPA).

Hvis du oppholder deg midlertidig i Finland, stadfester du din rett til behandling ved å vise offentlig legitimasjon og oppgi din faste adresse i et annet nordisk land. Du kan også stadfeste retten til behandling med europeisk helsetrygdkort. Kortet får du gratis hos trygdemyndighetene i hjemlandet.

Hvis du flytter til Finland som pensjonist, kan du stadfeste din rett til helsehjelp i Finland med skjema E121 eller S1, som du får fra landet der du mottar pensjonen.​​​

Pasientforeninger

Kontaktinformasjon for finske pasientorganisasjoner finner du på Finlands social och hälsa rfs (SOSTE) hjemmeside og Finlands Patientförbund rfs hjemmeside.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.