Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Flytte fra Færøerne til udlandet

Flytte fra Færøyene til utlandet

Sprogkurser for tilflyttere til Færøerne

Språkkurs for innflyttere til Færøyene

Arbejds- og opholdstilladelse på Færøerne

Arbeids- og oppholdstillatelse på Færøyene

Bil på Færøerne

Bil på Færøyene

Ret til sundhedsydelser på Færøerne

Rett til helsetjenester på Færøyene

Toldregler på Færøerne

Tollregler på Færøyene

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbeide utenlands, men med bosted på Færøyene

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.