Midlertidig opphold

Her er relevant informasjon til deg som skal oppholde deg midlertidig i landet.

Ret til sundhedsydelser i Grønland

Rett til helsetjenester på Grønland

Sygehjælp ved midlertidigt ophold i Grønland

Sykehjelp ved midlertidig opphold på Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbeids- og oppholdstillatelse på Grønland

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.