Når skal man betale skatt til Finland?

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen
Her kan du lese om når du skal betale skatt til Finland. Du finner informasjon om ubegrenset og begrenset skatteplikt og om skatt for utsendte arbeidstakere og grensearbeidere.

Hovedregelen er at man betaler skatt i det landet man arbeider i. Det finnes imidlertid mange unntak fra denne regelen. I tillegg til ubegrenset og begrenset skatteplikt vil vurderingen av hvilket land man skal betale skatt i, avhenge av om arbeidstakeren er utsendt, om han eller hun bor i en grensekommune, og om han eller hun arbeider bare i ett land eller i flere land samtidig.

Mer utfyllende informasjon om skatt finner du på Skatteförvaltningens nettsider og på den fellesnordiske skatteportalen.

Ytterligere informasjon om selvangivelse og skattekort finner du på siden Skattekort og selvangivelse i Finland.

Ubegrenset og begrenset skatteplikt

Ubegrenset skatteplikt

En person som er ubegrenset skattepliktig i Finland, betaler skatt til Finland for inntekter som er opptjent i Finland og i andre land. Ytterligere informasjon om skatt på inntekter finner du på siden Skatt i Finland.

Ubegrenset skattepliktige er personer som har sin primære bolig (hjem) i Finland. Også personer som kommer til Finland fra utlandet for mer enn seks måneder, er ubegrenset skattepliktige i Finland i løpet av oppholdet. Midlertidig fravær fra landet avbryter ikke seksmånedersperioden.

Finske statsborgere som har flyttet til utlandet, har ubegrenset skatteplikt i Finland i flytteåret og de tre neste årene med mindre de i forveien har gitt særskilt beskjed om at de ikke har vesentlig tilknytning til Finland. En utenlandsk statsborgers ubegrensede skatteplikt opphører umiddelbart når han eller hun flytter fra Finland.

Som regel kan en person bare være ubegrenset skattepliktig i ett land om gangen. Hvis en person bor eller arbeider i flere land samtidig, er han eller hun sannsynligvis bare ubegrenset skattepliktig i landet der han eller hun er fast bosatt, eller i landet han eller hun har tettest tilknytning til. Den nordiske skatteavtalen forbyr dessuten såkalt dobbeltbeskatning. Inntekter fra andre nordiske land blir altså ikke skattlagt to ganger, men de må likevel oppgis i selvangivelsen i landet der man er ubegrenset skattepliktig.

Ytterligere informasjon om den nordiske skatteavtalen finner du på den fellesnordiske skatteportalen.

Begrenset skatteplikt

En person som ikke er ubegrenset skattepliktig, er begrenset skattepliktig. Begrenset skattepliktige betaler bare skatt i Finland av inntekter som er opptjent i Finland.

Personer med begrenset skatteplikt er personer som oppholder seg i Finland mindre enn seks måneder i året, og finske statsborgere som er bosatt i utlandet og har forlatt Finland minst tre år tidligere, eller som før flyttingen har gitt beskjed om at de ikke har noen vesentlig tilknytning til Finland.

Begrenset skattepliktige betaler normalt kildeskatt av sine inntekter til Finland. Begrenset skattepliktige kan imidlertid søke om progressiv beskatning i stedet for kildeskatt. Ytterligere informasjon om skatt på inntekter finner du på siden Skatt i Finland.

Spesielle tilfeller

Arbeidsgiver fra et annet land enn Finland

Dersom en person som arbeider i Finland, har utenlandsk arbeidsgiver, er det mulig at arbeidsgiveren ikke har plikt til å gjennomføre forskuddstrekk av lønn til Finland. I slike tilfeller må man ta kontakt med skattekontoret, der det fastsettes forskuddskatt for arbeidstakeren.

Arbeidstakere som sendes til andre nordiske land

Dersom en arbeidsgiver som er fra landet du bor i, sender deg til et annet nordisk land for å arbeide, skal arbeidsgiveren eller du selv gi beskjed om arbeidsforholdet til skattemyndighetene i landet du bor i. Dette gjøres enten med skjema NT1 eller skjema NT2, som du får hos Skatteförvaltningen. Dermed sikrer man at forskuddstrekket skjer i riktig land.

Skjema NT1 brukes hvis du bare skal skattlegges i landet du bor i. Dette er vanligvis tilfellet hvis du oppholder deg i det andre landet i maksimum 183 dager av en sammenhengende periode på 12 måneder. Skjema NT2 skal på sin side brukes hvis du skal skattlegges i landet der du arbeider. Dette er tilfellet hvis du oppholder deg i arbeidslandet mer enn 183 dager eller arbeidsgiveren din har et fast virksomhetssted i arbeidslandet, eller hvis du er utleid arbeidstaker (i noen land).

I noen tilfeller kan skattemyndighetene på grunnlag av den nordiske såkalte TREKK-avtalen overføre beløp fra forskuddstrekket til et annet nordisk land. Dette er mulig hvis lønnen skal skattlegges i et annet nordisk land enn landet der forskuddstrekket ble gjennomført. Det overførte beløpet regnes alltid for å være innbetalt til riktig tid i landet det overføres til og der skatteleggingen skjer. Hvis det overførte beløpet er mindre enn skatten som ilegges i landet det skal skattes til, må du selv betale det overskytende beløpet med renter og eventuelt forsinkelsesgebyr.

Grensearbeidere

Hvis en person bor i ett land og arbeider i et annet land, kan han eller hun i visse situasjoner være såkalt grensearbeider. Du kan lese om reglene for grensearbeidere i artikkelen Skatt for grensearbeidere i Finland.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.