Norske ytelser ved dødsfall

Norske ytelser ved dødsfall
Her kan du lese om de norske reglene for ytelser ved dødsfall.

I noen tilfeller kan man ha rett til en ytelse dersom en pårørende dør. Du må som hovedregel være medlem i den norske folketrygden for å ha rett til gjenlevendepensjon eller overgangsstønad til gjenlevende. Arbeids- og velferdsetaten, NAV, utbetaler ytelser til gjenlevende. 

Har du rett til en ytelse dersom ektefelle eller partner dør?

Det er varigheten på ekteskapet, og om det er barn involvert, som avgjør hva du kan ha rett til dersom en ektefelle eller partner dør. Avdøde må som hovedregel ha vært medlem i den norske folketrygden de siste tre årene før dødsfallet.

En enke eller enkemann som har vært gift i minst fem år eller har barn med avdøde, kan få gjenlevendepensjon beregnet etter den opptjeningen avdøde har hatt i den norske folketrygden. Samboerskap med felles barn er likestilt med ekteskap. Hvis ekteskapet har vart i mindre enn fem år, og dere ikke har hatt eller har felles barn, kan du ha rett til overgangsstønad til gjenlevende ektefelle/partner.

Samboere må være registrert med felles adresse.

Du må søke om ytelsene via trygdemyndigheten i det landet du bor i. Bor du i Norge finner du søknadsskjema på NAV sine sider. Du finner mer informasjon om gjenlevendepensjon og søknadsskjema i lenkene under.

Har du rett til en ytelse dersom foreldre dør?

  Barn som mister en eller begge foreldrene, kan ha rett til barnepensjon. Denne pensjonen skal sikre barnet inntekt til livets opphold, og utbetales av NAV.

  Hva skjer med ektefelle eller samboers pensjon ved dødsfall? 

  Alderspensjon fra den norske folketrygden er livslang og opphører når man dør. Det er altså ingen arv på denne pensjonen. Gjenlevende ektefelle eller samboer kan søke om gjenlevendepensjon.

  Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

  Ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål om ytelser til gjenlevende eller barnepensjon.

  Spør Info Norden

  Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.