Økonomisk støtte til hjelpemidler på Island

Kørestol
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt

Økonomisk støtte til hjelpemidler

Her kan du finne informasjon om støtte til hjelpemidler som du trenger for en lengre eller kortere periode. Bakgrunnen kan være nedsatt funksjonsevne, langtidssykdom eller hjelpemidler du har tidsavgrenset behov for, f.eks. på grunn av en operasjon.

Hvis du er bosatt på Island, er statsborger i et annet nordisk land og trenger hjelpemidler, har du samme rettigheter for å søke offentlig støtte som andre med helseforsikring på Island.

Hvilke hjelpemidler kan man søke om støtte til?

Har du helseforsikring på Island, kan du søke Den islandske helseforsikringen (Sjúkratryggingar Íslands) om støtte både til hjelpemidler man selv trenger i dagliglivet og til pleie og behandling.

Mer informasjon om hjelpemidler og tjenester knytt til dem finner du på nettsidene til Den islandske helseforsikringen.

Eksempler på hjelpemidler som Den islandske helseforsikringen bidrar til å dekke.

Hjelpemidler i kjøretøy

Den islandske helseforsikringen betaler fullt eller delvis for kjøp av nødvendige hjelpemidler etter bestemte regler.

Det finnes forskjellig utstyr som personer med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for i bilen. Det kan dreie seg om støtte til automatgir, særlige tilpasninger av bremsesystem og gasspedal og bilheis for rullestolbrukere osv.

Hjelpemidler til bruk på skolen

Den islandske helseforsikringen kan gi støtte til to hjelpemiddel av samme type til barn og unge med store funksjonsnedsettelser som grunnet opphold i barnehage, skole eller trenings- og dagtilbud ellers hadde måttet unnvære hjelpemidlene sine hele dagen.

Hjelpemiddel på helseinstitusjoner, sykehjem og botilbud.

Den islandske helseforsikringen gir ikke støtte til hjelpemidler til de som oppholder seg på behandlingsinstitusjoner.  Det samme gjelder eldreinstitusjoner, botilbud, døgntilbud for barn og andre tilsvarende institusjoner.  I slike tilfeller skal det aktuelle sykehuset eller institusjonen sørge for alle hjelpemidler beboerne trenger.

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Ønsker du mer informasjon om hjelpemidler, kan du kontakte kundesørvisen til Den islandske helseforsikringen på telefonnummer 515-0000.

Du kan også ta kontakt på følgende e-postadresser:

Generelle henvendelser sjukra@sjukra.is

Engangshjelpemidler einnota@sjukra.is

Støtte til høreapparat heyrnartaeki@sjukra.is

Ernæring og spesialmat naering@sjukra.is

Ortopediske hjelpemidler og behandlingshjelpemidler stodtaeki@sjukra.is

Tekniske hjelpemidler hjalpart@sjukra.is

Kontakt ansvarlige myndigheter
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.