Opptak til høyere utdanning i Danmark

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark
Her kan du lese hvordan du kan bli tatt opp til en høyere utdanning i Danmark.

Nordiske statsborgere har rett til å søke om opptak på samme vilkår som danske statsborgere. Alle søkere med utenlandsk eksamen må imidlertid søke senest 15. mars kl. 12.

Studieplassene er delt inn i to kvoter: "kvote 1" og "kvote 2". Som nordisk statsborger vil du bli vurdert i både kvote 1 og kvote 2.

  Kvote 1: Søk på grunnlag av videregående opplæring

  I kvote 1 tas du opp etter karaktergjennomsnittet fra din videregående opplæring. Det er det første gjennomsnittet som gjelder, og derfor teller karakterene fra eventuelle senere supplerende fag ikke i gjennomsnittet i kvote 1.

  Selv om du etter videregående eksamen har forbedret gjennomsnittet ditt gjennom supplerende kurs, kan du derfor bare bruke gjennomsnittet fra din opprinnelige eksamen når du søker på en høyere utdanning i Danmark.

  Supplerende kurs kan eventuelt brukes til å oppfylle kravene til ditt nivå i enkelte fag.

  Kvote 2: Søk på bakgrunn av tidligere utdanning og andre erfaringer

  I kvote 2 tas du opp på grunnlag av en helhetsvurdering, som kan omfatte yrkeserfaring, ekstra opplæring, opphold på folkehøgskole og lignende, avhengig av den enkelte institusjon og den enkelte utdanningen.

  Kvalifikasjon

  Dersom du tidligere har gjennomført kurs ved en utdanning, kan du søke om å få ett eller flere fag godskrevet som ledd i en ny utdanning.

  Du kan alltid spørre på utdanningsstedet.

  Les mer

  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.