Overføring av arbeidsledighetsforsikringsperioder fra Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta
Her kan du lese om hvordan du kan overføre arbeidsløshetsforsikringsperioder fra Finland til ete annet land når du drar utenlands for å arbeide.

Overføring av tidligere forsikringsperioder til et annet land

For å sikre deg at du kan bli omfattet av arbeidsløshetsforsikringen i det nye hjemlandet ditt, og for å forhindre dobbeltforsikring, kan du ta med deg dokumentasjon på tidligere arbeid til det nye landet. Forsikringsperioder overføres ved hjelp av skjema U1 eller elektronisk SED-skjema som du får fra arbeidsløshetskassen eller FPA. Du trenger et tilsvarende skjema når du returnerer til Finland etter arbeidsperioden.

Ytterligere informasjon hos Arbets- och näringsbyrån, FPA eller arbeidsløshetskassene.

Retten til å legge sammen forsikrings- og arbeidsperioder fra forskjellige land gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.