Pensjon

Her finner du informasjon om pensjonssystem, alderspensjon og uføretrygd.

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Det svenske pensionssystem

Det svenske pensjonssystemet

Svensk alderspension

Svensk alderspensjon

Svensk førtidspension

Svensk uføretrygd

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.