Privatøkonomi

Her finner du informasjon om bank og kjøp av varer og tjenester.

Skat på Færøerne

Skatt på Færøyene

Bankkonto på Færøerne

Bankkonto på Færøyene

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.