Sjekkliste når man flytter fra Island til de andre nordiske land

Gátlisti vegna flutnings frá Íslandi til hinna Norðurlandanna
Det er forskjellig man må være oppmerksom på når man flytter fra Island til et annet nordisk land. Under finner du en liste over moment det kan være greit å huske på. Vær likevel klar over at lista ikke er uttømmende, og at det kan variere hvilke punkt som er relevante for hver enkelt.
 1. Adresseregistrering skjer i henhold til den nordiske avtalen om folkeregistrering. For å endre folkeregisteradressen din, må du henvende deg til den instans som har ansvar for folkeregisteret i det landet du flytter til. I Danmark er det kommunene, i Sverige og Norge er det skattemyndighetene, og i Finland er det folkeregistermyndigheten (magistraten). Ved registrering får du også personnummer.  
 2. Det anbefales å ha med seg nok penger til å kunne forsørge seg de første ukene eller månedene. Det er lurt å tenke på at man ofte må betale depositum for leiebolig, og at det noen ganger kan ta tid å behandle søknader for eksempel om boligstøtte eller barnetrygd.  
 3. De som kan forvente å motta ytelser fra det offentlige, må kontakte Rikstrygdeverket (Tryggingastofnun) før de flytter fra Island. Dette gjelder særlig for de som mottar uføre- eller alderspensjon. Husk å levere selvangivelse på Island på grunn av pensjonsutbetalingene. Det beste er å skaffe seg informasjon om dette hos Rikstrygdeverket før avreise.  
 4. På Island blir barnetrygd utbetalt av skattemyndighetene, i motsetning til i de andre nordiske land hvor de blir utbetalt av institusjoner som kan sammenlignes med Rikstrygdeverket eller kommunen (Danmark). Dersom det er aktuelt, kan man få en attest hos Skattedirektøren (Ríkisskattstjóri) som sier at retten til barnetrygd på Island ikke lenger er til stede. Det er kun mulig å få tak i denne attesten etter at man har flyttet. Man tar attesten med seg til trygdeverket i det landet man flytter til, og det kan forkorte ventetiden på foreldrepenger i det nye landet. Dette er ikke alltid nødvendig.  
 5. Gravide kvinner bør undersøke sine rettigheter m.h.t fødselspermisjon før man bestemmer seg for å flytte, da det kan ha stor betydning hvor barnet blir født. Man må også følge reglene nøye dersom man skal overføre rettigheten til fødselspermisjon mellom land.  
 6. De som flytter på grunn av studier bør undersøke muligheten for skattemessig bosted. Dette passer for eksempel dem som reiser til Island for å arbeide om sommeren. Skattedirektøren gir mer informasjon om skattemessig bosted.  
 7. Det er nødvendig å sette seg grundig inn i tollreglene dersom man tar med seg innbo eller bil til et nordisk land. Registreringskostnader av biler og utgifter i forbindelse med flytting er ofte høye, og man må undersøke nøye og regne ut hvorvidt det lønner seg å ta kjøretøyet med.  
 8. Det kan være en god idé å undersøke hvorvidt det er nødvendig å søke om autorisasjon eller løyve til å drive i bransjen du har tenkt deg å arbeide i. I visse tilfeller tar søknadsprosessen tid, og det er derfor best å være tidlig ute med å finne ut av dette.  
 9. Dersom du flytter utenlands på grunn av arbeid, bør du kontakte Arbeidsdirektoratet (Vinnumálastofnun) minst tre uker før du flytter for å undersøke rettighetene dine og skaffe deg attesten U-1. Denne forkorter ventetiden på arbeidsledighetstrygd hvis du mister jobben. For å få U-1 må du fremvise en arbeidsattest fra din(e) arbeidsgiver(e) de siste tre årene. Det er også fornuftig å ta kontakt med fagforeningen din så du kan få en attest som dokumenterer opparbeidede rettigheter. Det er viktig å sette seg grundig inn i hva du må gjøre når du har ankommet det nye landet så du ikke mister noen av rettighetene. Mer informasjon får du hos Arbeidsdirektoratet.  
 10. Arbeidsledige som har mottatt arbeidsledighetstrygd på Island i minst fire uker, har under visse omstendigheter opparbeidet rett til å få stønaden med seg dersom de flytter til et annet nordisk land. Da må du skaffe deg attesten U-2 fra Arbeidsdirektoratet, framgangsmåten er den samme som beskrevet ved U-2 ovenfor. Man kan beholde trygden i inntil 3 måneder mens man søker arbeid.  
 11. Det kan være en fordel om du kontakter banken din, for eksempel for å avslutte kontoer, endre adresse på kontoer eller gjøre opp lån. Det kan også være lurt å ta med seg et brev eller annen type attest fra banken som du kan vise fram når du skal bli kunde i en bank i det nye landet.  
 12. Det anbefales å kontakte lege og få en helseattest på et skandinavisk språk eller engelsk dersom du har en sykdom og resept på nødvendige medisiner til bruk de første ukene i det nye landet.  
 13. Husk å kontakte forsikringsselskapet ditt og si opp de forsikringer du ikke lenger skal ha. Du kan også få en attest fra dem om bonusen din på bilforsikringer på Island, det kan gi deg rettigheter dersom du skal forsikre bilen din utenlands.  
 14. Man må også si opp abonnementene sine på fjernsyn, treningssenter, telefon og liknende.  
 15. Det kan også være greit å ta med seg viktige dokumenter, for eksempel attester, vitnemål, barnas helsebøker, eventuell vigselsattest og fødselsattester til alle familiemedlemmene.  
 16. Husk at du må omadressere posten din, for eksempel ved å få den videresendt utenlands eller til slektninger, og du må endre adressen hos banker og andre institusjoner.
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.