Skatt for grensearbeidere i Finland

Rajatyöntekijän verotus Suomessa
Her kan du lese om spesielle bestemmelser som gjelder for grensearbeidere, altså arbeidstakere som bor i ett land og arbeider i et annet.

Personer som bor i en grensekommune

En person som bor i ett land og arbeider i et annet, skattlegges for lønnsinntektene i sitt eget bostedsland under den forutsetning at personen bor i en kommune som grenser til riksgrensen mellom Finland og Sverige eller Finland og Norge, og arbeider i en kommune som ligger i det andre landet og grenser til samme riksgrense. I tillegg skal personen oppholde seg regelmessig, minst to dager i uken, i sin faste bolig i hjemlandet.

Som grensekommuner mellom Finland og Sverige regnes Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio og Enontekiö på den finske siden og Haparanda, Övertorneå, Pajala og Kiruna på den svenske siden.

Som grensekommuner mellom Finland og Norge regnes Enontekiö, Inari og Utsjoki på den finske siden og Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger og Tana på den norske siden.

Personer som ikke bor i en grensekommune

Hvis en person bor i ett land og arbeider i et annet land, men ikke i en grensekommune, betaler han eller hun kildeskatt til landet vedkommende arbeider i.

I Finland betaler begrenset skattepliktige personer kildeskatt eller progressiv skatt av sine lønnsinntekter til Finland. Ytterligere informasjon på siden Skatt i Finland. Personer som arbeider i Sverige, betaler SINK-skatt (25 %) til Sverige. Norge har ikke særskilte skatteprosenter for begrenset skattepliktige.

Ytterligere informasjon får du hos Skatteförvaltningen og på Den nordiske skatteportalen.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.