Skatt når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa
Her kan du lese om beskatning når du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land.

Bor du i Finland og jobber i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver?

Hvis du bor i Finland, men jobber i et annet nordisk land, finner du informasjon om skatt på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax. I utenlandssituasjoner er det alltid en fordel å være i direkte kontakt med Skatteförvaltningen, så du får oppdatert informasjon om nettopp din situasjon.

Bor du i Finland og jobber i utlandet for en finsk arbeidsgiver?

Hvis du jobber midlertidig i utlandet som utsendt arbeidstaker for en finsk arbeidsgiver, betaler du som regel bare skatt til Finland. Ytterligere informasjon får du hos Skatteförvaltningen. Les mer i artikkelen Utsendte arbeidstakere.

Bor du i en grensekommune i Finland og jobber på den andre siden av grensen i Sverige eller i Norge?

Hvis du bor i en grensekommune og jobber i en kommune i nabolandet som grenser mot samme landegrense, betaler du bare skatt i landet du bor i. Les mer i artikkelen Skatt for grensearbeidere i Finland.

Utenlandsinntekter i den finske skattemeldingen

Hvis du er fullt skattepliktig i Finland, må du oppgi de utenlandske inntektene dine i den finske skattemeldingen selv om de ikke lenger beskattes også i Finland.

Hvor får jeg ytterligere informasjon om beskatning i de enkelte nordiske landene?

Hvis du har et spørsmål om beskatning i de enkelte nordiske landene og mellom de nordiske landene, kan du stille spørsmålet på de nordiske skattemyndighetenes skatteportal, der det også finnes mye nyttig informasjon om skatt.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.