Skatt når du jobber i Finland, men bor i et annet nordisk land

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa
Her kan du lese om skatt når du jobber i Finland, men bor i et annet nordisk land.

Bor du i et annet nordisk land og jobber i Finland?

Hovedregelen er at du betaler skatt i det landet du jobber i. Hvis du bor i et annet nordisk land, men jobber i Finland, finner du informasjon om skatt på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax. I utenlandssituasjoner er det alltid en fordel å være i direkte kontakt med skattemyndighetene i landet du bor i, så du får oppdatert informasjon om nettopp din situasjon.

For fly-, båt- og offshoremannskap gjelder egne regler, som du også finner på nettstedet Nordisk eTax.

Jobber du midlertidig i Finland som arbeidstaker utsendt av en utenlandsk arbeidsgiver?

Hvis du jobber midlertidig i Finland som utsendt arbeidstaker av en arbeidsgiver fra landet du bor i, betaler du som regel skatt bare til bostedslandet ditt. Les mer i artikkelen utsendte arbeidstakere.

Bor du i en grensekommune i Sverige eller Norge og jobber i Finland?

Hvis du bor i en grensekommune og jobber i en kommune i nabolandet som grenser mot samme landegrense, betaler du bare skatt i landet du bor i. Les mer i artikkelen skatt for grensarbeidere i Finland.

Hvor får jeg ytterligere informasjon om beskatning i de enkelte nordiske landene?

Hvis du har et spørsmål om beskatning i de enkelte nordiske landene og mellom de nordiske landene, kan du stille spørsmålet på de nordiske skattemyndighetenes skatteportal, der det også finnes mye nyttig informasjon om skatt.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.