Skatt på pensjon i Finland

Eläkkeiden verotus
På denne siden kan du lese om beskatning av pensjon for finske og nordiske statsborgere.

Skatt på pensjon fra Finland

Pensjon som utbetales fra Finland, skattlegges som regel i Finland også hvis mottakeren bor i utlandet.

En person som bor i utlandet, betaler ofte også skatt i bostedslandet for pensjon mottatt fra Finland. Bostedslandet fjerner imidlertid eventuell dobbeltbeskatning.

En skatteavtale mellom Finland og bostedslandet kan i noen tilfeller føre til at det overhodet ikke betales skatt av finsk pensjon til Finland. Hvis du flytter til utlandet, bør du først kontakte skattemyndighetene for å undersøke eventuelle konsekvenser av en skatteavtale. Pensjonsmottakeren skal også foreta flyttemelding og melde fra om ny adresse til skattemyndighetene.

Ytterligere informasjon om skatt finner du på Skatteförvaltningens nettsted og på den fellesnordiske skatteportalen Nordisk eTax.

Skatt på pensjon fra et annet nordisk land i Finland

Pensjon som utbetales fra et annet nordisk land, beskattes i det landet der skatten utbetales. Utenlandsk pensjon skal også oppgis på den finske selvangivelsen. I den nordiske skatteavtalen er det imidlertid avtalt hvordan man unngår dobbeltbeskatning. Pensjon du mottar fra et annet nordisk land, blir medregnet i din totale inntekt, som avgjør din finske skatteprosent.

Pensjon du får fra utlandet, skal oppgis under punktet ”10.1 Pensioner från utlandet" og eventuell skatt som er betalt til utlandet under punktet "11.1 Utländska skatter" på den finske selvangivelsen.

Ytterligere informasjon på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax. Hvis du får pensjon fra Sverige, får du også ytterligere informasjon på Skatteförvaltningens nettsted.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.