Skatt for studenter i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa
Her kan du lese om skatt på studiestøtte og om skatt på arbeidsinntekter i studietiden i Finland.

Grunnleggende informasjon om studiepenger, boligtilskudd og studielån finner du på siden Studiestøtte i Finland.

Skatt på studiestøtte

Skatt på studiestøtte fra utlandet i Finland

Finland skattlegger ikke studiestøtte som mottas fra et annet nordisk land. Hvis du derimot får inntekter fra en finsk arbeidsgiver, blir inntektene beskattet i Finland.

Skatt på finsk studiestøtte i utlandet

I Finland er studiepenger skattepliktig inntekt. Takket være studiepengefradraget betaler du ikke skatt av studiepengene hvis du ikke har annen skattepliktig inntekt. Hvis du har andre inntekter, skal studiepengene tas i betraktning ved skattetrekk for andre inntekter i Finland.

Hvis du drar til et annet nordisk land, trenger du ikke skattekort der hvis du bare studerer. 

Arbeid ved siden av studiene

Skatt på arbeidsinntekt for finske studenter i utlandet

I utgangspunktet betales det alltid skatt av arbeidsinntekt til landet der man arbeider. Bestill skattekort i landet du arbeider i.

Lønns- og kapitalinntekter i utlandet påvirker størrelsen på studiestøtten fra Finland, så du bør være oppmerksom på inntektsgrensene for studiestøtte. Hvis inntektene dine overstiger årsinntektsgrensen, må du betale tilbake en del av studiestøtten. Overskytende støtte kan også betales frivillig tilbake til FPA. Du finner ytterligere informasjon om inntektsgrensene på FPAs nettside.

 

Skatt på arbeidsinntekt for utenlandske studenter i Finland.

Hvis du kommer til Finland fra et annet nordisk land for å studere i mer enn 6 måneder og arbeider ved siden av studiene, kan du få vanlig skattekort fra Skatteförvaltningen.

Dersom oppholdet varer mindre enn 6 måneder, får du kildeskattekort, og arbeidsgiveren trekker 35 % kildeskatt av lønnen. I stedet for kildeskattekort kan du søke om progressiv beskatning. Les mer på Skatteförvaltningens nettside.

Du finner ytterligere informasjon om ubegrenset og begrenset skatteplikt på siden Skatt i Finland. 

Ytterligere informasjon finner du også på den nordiske skatteportalen.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.