Skattekort og skattemelding i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa
Her finner du informasjon om skattekort og skattemelding i Finland.

Skattekort

Arbeidstakere skal levere skattekort til arbeidsgiveren fordi det skal trekkes forskuddsvis skatt av lønnen. Hvis kortet ikke blir lagt fram for arbeidsgiveren, er denne vanligvis forpliktet til å foreta et forskuddstrekk på 60 % av lønnen.

Informasjon om hvordan du kan skaffe skattekort, finner du på Skatteförvaltningens sider.

Skattemelding

Alle som bor permanent i Finland og altså er ubegrenset skattepliktige, og som i løpet av året har hatt skattepliktig inntekt, skal levere skattemelding året etter.

Personer som er permanent bosatt i utlandet og altså er begrenset skattepliktige, leverer skattemelding i Finland i følgende tilfeller:

  • de har i løpet av skatteåret eid fast eiendom eller aksjeleilighet i Finland
  • de har drevet næringsvirksomhet i Finland på et fast virksomhetssted
  • de har søkt om progressiv beskatning i stedet for kildeskattekort
  • de har mottatt pensjon fra Finland

Skattepliktige får en forhåndsutfylt skattemelding fra skattemyndighetene i posten om våren. Skattemyndighetene har samlet opplysninger om lønn, pensjoner, avkastninger og andre inntekter i Finland og oppgitt disse på skjemaet. Dersom den skattepliktige konstaterer at opplysningene på skjemaet er riktige, og han eller hun ikke har noe å tilføye, er det ikke nødvendig å returnere skattemeldingen. Dersom noe skal rettes, må endringene meddeles i begynnelsen av mai.

Den forhåndsutfylte skattemeldingen inneholder som regel ikke inntekter fra utlandet. Dette skyldes at de utenlandske opplysningene ikke er tilgjengelige i begynnelsen av året. Inntekter fra utlandet meldes på tjenesten MinSkatt eller med skjema 16A.

Hvis du har flyttet til Finland midt i forrige kalenderår og ikke har fått forhåndsutfylt skattemelding tilsendt, må du be skattekontoret om skattemeldingsskjema. Skattemeldingsskjemaene i Finland er finsk- eller svenskspråklige. Skattemeldingsskjema for lønnsmottakere finnes også i engelsk oversettelse.

Ved flytting leveres det skattemelding for flytteåret både til landet man reiser fra, og til Finland. På samme måte leveres det skattemelding til Finland også for det året den skattepliktige har flyttet fra Finland.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.