Å søke høyere utdanning i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa
Her kan du lese om hvordan du søker opptak til finske yrkeshøyskoler og universiteter.

Informasjon om høyere utdanning i Finland finner du på sida Høyere utdanning i Finland.

Søknad til finsk- og svenskspråklige utdanningsprogrammer (yrkeshøyskoler og universiteter) skjer om våren og om høsten via det elektroniske  fellesopptaket på siden Studieinfo. Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning sikrer alle som er bosatt i Norden, samme rettigheter til å søke en offentlig høyere utdanning i et annet nordisk land på samme eller tilsvarende betingelser som landets egne innbyggere. 

De fleste, ikke minst engelskspråklige, magisterprogrammene er ikke med i fellesopptaket. I stedet søker man direkte hos det aktuelle universitetet. 

Det kommer ikke nødvendigvis en egen innkalling til opptaksprøvene, så søkerne må selv finne fram til tidspunkt og sted for opptaksprøvene til utdanningsprogrammene de har søkt på. Som regel er de lette å finne via utdanningsinstitusjonenes søkesider på Internett.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.