Å søke jobb i utlandet med finske dagpenger

Työnhaku ulkomailla
Her kan du lese om vilkårene for å få med deg finske arbeidsløshetsdagpenger når du drar til et annet nordisk land for å søke arbeid.

Grunnleggende informasjon om finske ytelser til arbeidsledige kan du lese om på siden:

Til utlandet som arbeidssøker med finske dagpenger?

Arbeidsløse arbeidssøkere kan på visse betingelser få finske arbeidsløshetsdagpenger med seg når de søker arbeid i EU- eller EØS-land. Arbeidsløse arbeidssøkere kan beholde sin rett til arbeidsløshetsdagpenger i høyst tre måneder når de søker arbeid i EU-området.

En forutsetning er at du har vært arbeidsløs arbeidssøker i Finland i fire uker før avreisen til utlandet. En person som har nådd maksimumstiden for utbetaling av arbeidsløshetsdagpenger, kan ikke få dagpenger for å søke jobb i utlandet. Arbeidsmarkedsstøtte utbetales ikke når du søker arbeid i utlandet.

Før du drar, må du be FPA-kontoret eller arbeidsløshetskassen om dokumentasjon på at du har rett til dagpenger i Finland (skjema U2). I det landet du reiser til for å søke jobb, skal du registrere deg ved det lokale arbeidskontoret i løpet av en uke etter ankomsten.

Hvis du ikke har funnet jobb i løpet av tre måneder, må du vende tilbake til Finland, ellers mister du retten til finske dagpenger.

Mer informasjon finner du hos Arbets- och näringsbyrån, Folkpensionsanstalten og Arbetslöshetskassornas samorganisation.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.