Å søke opptak til videregående opplæring i Finland

Haku lukioon ja ammatilliseen koulutukseen Suomessa
Her kan du lese om hvordan du søker opptak til videregående opplæring i Finland.

Informasjon om å videregående opplæring i Finland finner du i artikkelen Videregående opplæring i Finland.

Å søke opptak til gymnas og yrkesopplæring for unge

Du søker opptak til gymnas og yrkesopplæring for unge via fellesopptaket på siden Studieinfo, der du også får ytterligere informasjon om tilgjengelige utdanninger og om søknadsprosessen.

Man søker om opptak til gymnas og yrkesopplæring for unge med start om høsten, ved fellesopptaket om våren. Også i januar er det i noen grad oppstart for yrkesutdanning. Da søker en som regel om opptak om høsten via studieinfo.fi-tjenesten, men søknadsfristene varierer fra utdanning til utdanning.

Hvem som helst kan søke, også personer bosatt i utlandet. For å kunne søke trenger du ikke finsk personnummer.

Hvis du har gjennomført grunnskolen i utlandet, må du innen søknadsfristen sende kopi av vitnemål til de utdanningsinstitusjonene du søker opptak ved. Opptak av elever som har gjennomført grunnskolen utenfor Finland, baserer seg på vurderinger hos utdanningsinstitusjonen, ettersom vitnemålene ikke er sammenlignbare.

Hvis du allerede har gjennomført en yrkesopplæring eller høyskoleutdanning, kan du ikke delta i fellesopptaket til yrkesopplæring for unge. Du kan imidlertid søke yrkesopplæring for voksne eller utdanning som organiseres på grunnlag av tidligere yrkesutdanning, direkte hos hver enkelt utdanningsinstitusjon.

Å søke opptak til yrkesopplæring for voksne

Søknad om opptak til yrkesopplæring for voksne skjer ikke via fellesopptaket, men direkte til utdanningsinstitusjonen. Man kan søke hele året. Søknadsfristene varierer med utdanningene. Ytterligere informasjon om å søke yrkesopplæring for voksne får du hos Studieinfo.fi-tjenesten.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.