Sommerjobb i Sverige

Mand i grå hoodie og sorte bukser der holder en brun kasse på en mark
Photographer
Photo by Tim Mossholder on Unsplash
Er du på jakt etter sommerjobb i Sverige? En sommerjobb eller en sesongjobb er en god måte å prøve å bo og jobbe i utlandet på. Her kan du lese om svenske jobbmuligheter, kontraktsforhold, feriepenger og arbeidsmiljøregler, og hva som gjelder hvis du blir syk mens du har en sommerjobb eller en annen tidsbegrenset ansettelse i Sverige.

Det er mange gode grunner til å overveie sesongarbeid i Sverige. Du får en sjanse til å tilegne deg nye ferdigheter, prøve en ny jobb, møte nye mennesker og lære et nytt land å kjenne. Det gir deg en sjanse til å oppleve Sverige og svenskene og samtidig få betalt.

Som student eller ung kan det være en sjanse til å få en tidsbegrenset jobb i løpet av en ferie.

Mange svenske arbeidsgivere har bruk for ekstra personale i høysesonger og er derfor interessert i at du jobber for dem i en kort periode og så reiser hjem. I Sverige finner du som regel sesongjobber innenfor turisme, hotell- og restaurantbransjen, underholdning og omsorgssektoren.

Før hver sesong skal hoteller, feriesteder, restauranter og barer rekruttere medarbeidere før den travle perioden, og du kan godt være personen de leter etter!

Jobbe i Sverige i under et år

Nordiske statsborgere kan bo i Sverige i opptil tolv måneder uten å registrere seg i det svenske folkeregisteret. Du må søke om et midlertidig svensk personnummer kalt ”samordningsnummer”. Det kan du gjøre samtidig som du søker om svensk skattekort og SINK-beskatning hos Skatteverket i Sverige.

Beskatning i Sverige

Skal du jobbe i Sverige i en kortere periode enn seks måneder, beskattes du som regel gjennom SINK-ordningen (særskilt inntektsskatt for bosatte i utlandet), som er 25 % skatt. SINK innebærer at du ikke trenger å levere skattemelding (deklaration) i Sverige. Du kan skrive ut SINK-blanketten på Skatteverkets nettside og sende den til Skatteverket. Husk å vedlegge kopi av pass eller annen legitimasjon. Med denne søknaden søker du samtidig om samordningsnummer. Arbeidsgiveren din må ha samordningsnummeret ditt for å kunne utbetale lønn til deg. Søk i god tid, ettersom det kan være lang saksbehandlingstid.

Hvis du tjener mer enn 90 % av din skattepliktige inntekt i Sverige, kan du velge å bli beskattet etter de vanlige svenske skattereglene i stedet for SINK. I så fall bruker du samme blankett, men under “Övriga upplysningar” skriver du at du vil bli "beskattad enligt inkomstskattelagen". I samme felt søker du om grunnfradrag. Grunnfradraget innebærer at du ikke trenger å betale skatt av de første 20 000 SEK du tjener. Av den resterende inntekten betaler du 30–35 % i skatt. Hvis du betaler skatt etter inntektsskatteloven, må du levere skattemelding (deklarera) i Sverige. Inntekt fra utlandet skal oppgis i skattemeldingen som er forhåndsutfylt og blir sendt til deg i løpet av våren.

Åpne bankkonto i Sverige

Spør arbeidsgiveren din om du trenger svensk bankkonto. Det kan være lettere å åpne bankkonto etter at du har fått samordningsnummer.

Det er ikke alle arbeidsgivere som krever at du har svensk bankkonto. Noen arbeidsgivere utbetaler i stedet lønna til kontoen din i hjemlandet.

På slutten av sommeren kan du bestemme om du vil avslutte bankkontoen eller beholde den til det neste året.

Rettigheter og plikter på arbeidsmarkedet i Sverige

Jobber du som sesongarbeider i Sverige, har du rett til samme arbeidsvilkår som svenske arbeidstakere når det gjelder lønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og sikkerhet.

LO i Sverige har samlet informasjon om ting som er verd å vite når du skal ta sommerjobb i Sverige. Du kan kontakte LO hvis du vil vite mer om rettigheter og plikter når du jobber i Sverige.

Hvis du søker sommerjobb eller en annen form for tidsavgrenset ansettelse i Sverige, er det viktig at du sikrer deg at du jobber under ordentlige forhold.

Spør om svensk overenskomst

Spør den svenske arbeidsgiveren om arbeidsplassen har en overenskomst. Lønn, ferie og andre forhold styres i overenskomsten, og hvis arbeidsplassen ikke har en overenskomst, må du selv forhandle om dette. Overenskomsten er en avtale mellom fagforbundet og arbeidsgiveren.

Hvis det finnes en overenskomst, gjelder den for alle ansatte – uansett om du er med i en fagforening eller ikke.

Lønn – jobb aldri gratis i Sverige

Du skal få en lønnsslipp (lönebesked) hver gang du får betalt lønn, så du kan kontrollere at alt stemmer. Det enkleste er å spørre fagforeningen din om hvor høyt lønnsnivået er for jobben din.

Noen ganger tilbyr arbeidsgiveren at du som skal ha sommerjobb i Sverige, kan prøvejobbe uten lønn. Selv om du veldig gjerne vil ha jobben, skal du aldri jobbe uten å få lønn for det. Du skal ikke jobbe gratis i Sverige.

Sjekk den svenske kontrakten før du skriver under

Ifølge svensk lov har du alltid rett til å få en ansettelsesavtale. En ansettelsesavtale er en kontrakt mellom arbeidsgiveren og den ansatte, som viser at du jobber der. Det skal blant annet stå hvilke arbeidsoppgaver du har, hvor lenge ansettelsen varer, og hvem du er ansatt av.

Hvis det er noe i ansettelsesavtalen du ikke forstår, er det viktig at du spør arbeidsgiveren før du skriver under.

Hvis du jobber et sted som er avhengig av været, kan arbeidsgiveren fortelle deg at du ikke skal jobbe en dag værforholdene ikke er optimale, og at du må gå hjem uten lønn. Men hvis det står i ansettelsesavtalen hvor mange timer du skal jobbe per uke, kan arbeidsgiveren aldri si at du skal gå hjem uten lønn.

Du har rettigheter som sesongarbeider i Sverige, så vær tydelig med at du forventer at arbeidsgiveren overholder avtalen.

Sjekk arbeidsmiljøreglene i Sverige

Det er en god idé å ha kjennskap til arbeidsmiljøreglene så du vet hvordan du skal utføre visse arbeidsoppgaver for å unngå psykisk eller fysisk sykdom.

Visse regler kan omfatte deg som er under 18 år, hvis du for eksempel jobber på et lager og må løfte ting som er tunge. Det finnes også arbeidsoppgaver som er forbudt for unge under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du for eksempel ikke jobbe om natta, og du kan heller ikke jobbe mer enn 8 timer per dag eller 40 timer per uke.

Rett til feriepenger i Sverige

Selv om du ikke har rett til ferie når du har en sommerjobb, så har du rett til feriepenger. Noen ganger prøver arbeidsgiveren å inkludere feriepengene i lønna, men ifølge loven skal feriepengene betales inn i tillegg til lønna.

Senest en måned etter at du har sluttet å jobbe, skal du få utbetalt feriepengene dine.

Arbeidsattest

Sørg for at den svenske arbeidsgiveren din skriver en arbeidsattest (arbetsintyg) som du kan vise neste gang du søker jobb.

Svart arbeid i Sverige

Hvis du jobber svart, betyr det at du ikke er ansatt, og at du teknisk sett ikke jobber på arbeidsplassen. Hvis det skjer deg noe på jobben, er du ikke dekket av noen forsikringer.

Du må alltid kreve å få en lønnsslipp som viser både bruttolønn, altså lønn før skatt, og nettolønna som er tilbake etter skattetrekk. Hvis du får en lønnsslipp, har du et bevis på at det er trukket skatt av lønna.

Sesongjobber i Sverige

Du kan finne sesongjobber i Sverige hos den svenske arbeidsformidlingen, Arbetsförmedlingen. Du kan også søke på "säsongsjobb" i en søkemotor.

Er du nordisk statsborger eller statsborger i et EU/EØS-land og mellom 18 og 30 år, kan du søke sommerjobb hos Nordjobb. De formidler både jobb og bolig til unge i de nordiske landene.

Syk i Sverige

Blir du syk i løpet av oppholdet i Sverige, har du alltid rett til nødvendig sykehjelp. Det vil si den type hjelp som ikke kan vente til du har kommet hjem igjen. Nordiske borgere har også samme rettigheter til akutt tannpleie som svenske statsborgere.

For å få behandling må nordiske statsborgere vise pass, id-kort eller annen legitimasjon. Du kan kontakte regionen i Sverige der du oppholder deg, for å få hjelp og informasjon. Du kan også få informasjon på Vårdguiden.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.