Sommerjobb i Sverige

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige
Her finner du informasjon om kontraktforhold, feriepenger og arbeidsmiljøregler for deg som får sommerjobb eller annen form for tidsavgrenset ansettelse i Sverige.

Spør om overenskomst

Hvis du søker sommerjobb eller en annen form for tidsavgrenset ansettelse i Sverige, er det viktig at du sikrer deg at du jobber under ordentlige forhold.

Spør om overenskomst

Spør arbeidsgiveren om arbeidsplassen har en overenskomst. Lønn, ferie og andre forhold styres i overenskomsten, og hvis arbeidsplassen ikke har en overenskomst, må du selv forhandle om dette. Overenskomsten er en avtale mellom fagforbundet og arbeidsgiveren. Hvis det finnes en overenskomst, gjelder den for alle ansatte – uansett om du er med i en fagforening eller ikke.

Jobb aldri gratis

Noen ganger tilbyr en arbeidsgiver en som skal ha sommerjobb, å prøvejobbe uten lønn. Selv om du veldig gjerne vil ha jobben, skal du aldri jobbe uten å få lønn for det.

Sjekk kontrakten før du skriver under

Ifølge svensk lov har du alltid rett til å få en ansettelsesavtale. En ansettelsesavtale er en kontrakt mellom arbeidsgiveren og den ansatte, som viser at du jobber der. Det skal blant annet stå hva som er dine arbeidsoppgaver, hvor lenge ansettelsen varer, og hvem du er ansatt av.

Hvis det er noe i ansettelsesavtalen du ikke forstår, er det viktig at du spør arbeidsgiveren før du skriver under.

Hvis du jobber et sted som er avhengig av været, kan arbeidsgiveren fortelle deg at du ikke skal jobbe en dag værforholdene ikke er optimale, og at du må gå hjem uten lønn. Men hvis det står i ansettelsesavtalen hvor mange timer du skal jobbe per uke, kan arbeidsgiveren aldri si at du skal gå hjem uten lønn.

Sjekk arbeidsmiljøreglene

Det er en god idé å ha kjennskap til arbeidsmiljøreglene så du vet hvordan du skal utføre visse arbeidsoppgaver for å unngå psykisk eller fysisk sykdom.

Visse regler kan omfatte deg som er under 18 år, hvis du for eksempel jobber på et lager og må løfte ting som er tunge. Det finnes også arbeidsoppgaver som er forbudt for unge under 18 år. Hvis du er under 18 år, kan du for eksempel ikke jobbe om natta, og du kan heller ikke jobbe mer enn 8 timer per dag eller 40 timer per uke.

Rett til feriepenger

  Selv om du ikke har rett til ferie når du har en sommerjobb, så har du rett til feriepenger. Noen ganger prøver arbeidsgiveren å inkludere feripengene i lønna, men ifølge loven skal feriepengene betales inn i tillegg til lønna. Senest en måned etter at du har sluttet å jobbe, skal du få utbetalt feriepengene dine.

  Svart arbeid

  Hvis du jobber svart, betyr det at det ikke er en ansettelse og at du teknisk sett ikke jobber på arbeidsplassen. Hvis det skjer deg noe på jobben, så er du ikke dekket av noen forsikringer.

  Du må alltid kreve å få en lønnsslipp som viser både bruttolønn, altså lønn før skatt, og nettolønnen som er tilbake etter skattetrekk. Hvis du får en lønnsslipp, har du et bevis på at det er trukket skatt av lønna.

  Nordjobb

  Nordiske statsborgere eller EU-statsborgere mellom 18 og 30 år kan søke sommerjobb hos Nordjobb, som formidler både bolig og jobb til unge i et annet nordisk land.

  Kontakt myndighet
  Spør Info Norden

  Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

  OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

  Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.