Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland

Sosiaaliturva, kun aloitat Suomessa työskentelyn
Her kan du lese om hvordan du blir omfattet av det finske trygdesystemet når du flytter til Finland for å arbeide, og i hvilke situasjoner du fortsatt er omfattet av trygdesystemet i hjemlandet selv om du arbeider i Finland.

Skal du flytte til Finland for å arbeide?

Hvis du flytter til Finland for å arbeide, blir du omfattet av det finske trygdesystemet fra og med flyttedagen hvis arbeidet varer minst fire måneder og oppfyller minimumskravene som stilles til arbeidet i loven. Ytterligere informasjon får du hos Folkpensionsanstalten.

Hvordan blir jeg omfattet av det finske trygdesystemet?

Du må søke om å bli omfattet av det finske trygdesystemet, enten via FPAs kundetjeneste på internett eller med papirblankett (Y 77). For å kunne søke trenger du finsk personnummer.

Flytter partneren eller barna dine med deg til Finland?

Hvis du flytter permanent til Finland for å arbeide og partneren og/eller de mindreårige barna dine som ikke er i arbeid, flytter sammen med deg, kan familiemedlemmene bli omfattet av det finske trygdesystemet hvis flyttingen anses for å være permanent.

Hvis foreldrene til et mindreårig barn arbeider i forskjellige land, omfattes barnet av trygdesystemet i landet der det bor.

Bor du i et annet nordisk land og jobber i Finland?

Hvis du bor i et annet nordisk land og begynner å arbeide i Finland, gjelder de samme reglene for trygdetilhørighet som for andre som begynner å arbeide i Finland.

Arbeider du i Finland og i et annet land samme tid?

Hvis du arbeider i flere land samme tid, omfattes du som regel av trygdesystemet i landet der du bor. Les mer i artikkelen Arbeid i Finland og et annet land samtidig.

Jobber du midlertidig i Finland som arbeidstaker utsendt av en utenlandsk arbeidsgiver?

Hvis en arbeidsgiver fra et annet nordisk land sender deg til Finland midlertidig, fortsetter du som regel å være omfattet av trygdesystemet i hjemlandet. Ytterligere informasjon får du hos trygdemyndighetene i hjemlandet og hos Folkpensionsanstalten. 

Skal du flytte til Finland for å gjennomføre arbeidspraksis eller som au pair?

Arbeidspraktikanter og au pairer blir som regel ikke omfattet av det finske trygdesystemet siden oppholdet er kortvarig og lønnen lav. I disse tilfellene kan du som regel fortsette å være omfattet av trygdesystemet i hjemlandet. Ytterligere informasjon får du hos trygdemyndighetene i hjemlandet.

Hvis lønnen og arbeidsforholdet oppfyller minstekravene, kan du imidlertid søke om å bli omfattet av det finske trygdesystemet.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.