Sosialforsikring i Sverige

Social sikring i Sverige
Her finner du informasjon om hva sosialforsikring er, hvor du skal være sosialforsikret, samt hvilke myndigheter som har ansvaret for sosialforsikring i Sverige.

Sosialforsikring betyr i de fleste land retten til sosial trygghet i form av sykepenger, arbeidsledighetsstøtte, pensjon, helsevesen og barnetrygd. Det varierer fra land til land hvilke ytelser som er inkludert, hvor store de er, og hvordan de finansieres.

Hovedreglen er at du er dekket av sosialforsikring i landet der jobber, uansett hvor du bor. Hvis du bor i Sverige, men jobber i et annet nordisk land, er du altså dekket av arbeidslandets sosialforsikring og ikke av Sveriges trygdesystem, selv om du bor i Sverige.

Å være sosialforsikret i et land innebærer at du kan ha rett til sosiale sikringsytelser i dette landet.

Trygdeordningen gir økonomisk beskyttelse for familier og barn, mennesker med funksjonshemninger, samt ved sykdom, arbeidsskade og alderdom.

Sosialforsikringen i Sverige administreres av Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Du må alltid undersøke hvilket land som er ansvarlig for din sosialforsikring, sykeforsikring, familietillegg eller pensjon når du flytter til, bor eller arbeider i et annet nordisk land.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.