Sosialforsikring i Sverige

Social sikring i Sverige
Hva er sosialforsikring? Hvor er du sosialforsikret? Hvilke myndigheter har ansvar for sosialforsikring i Sverige?

Å være sosialforsikret i et land innebærer at du kan ha rett til sosiale sikringsytelser i dette landet. Som hovedregel er du sosialforsikret i landet du arbeider i.

Trygdeordningen gir økonomisk beskyttelse for familier og barn, mennesker med funksjonshemninger, samt ved sykdom, arbeidsskade og alderdom.

Sosialforsikringen i Sverige administreres av Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Du må alltid undersøke hvilket land som er ansvarlig for din sosialforsikring, sykeforsikring, familietillegg eller pensjon når du flytter til, bor eller arbeider i et annet nordisk land.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.