Sosialforsikring i Sverige når du arbeider i utlandet

Social sikring når du arbejder i udlandet
Les om reglene for sykdom og arbeidsløshet når du bor i Sverige og pendler til jobb i et annet nordisk land.

Hvis du bor i Sverige og velger å bosette deg eller arbeide i et annet nordisk land, kan det påvirke din sosialforsikring.

Du er som regel sosialforsikret i landet du bor i. Men pendler du til jobb i et annet nordisk land, er hovedreglen at du er sosialforsikret i arbeidslandet.

Hvis du begynner å jobbe i et annet nordisk land, må du derfor kontakte Försäkringskassan i Sverige eller trygdeinstitusjonen i det andre landet for å få nærmere informasjon om sosialforsikring når du jobber i utlandet. Da det finnes felles regler for sosialforsikring i EU/EØS, kan du ha rett til sosialforsikringsytelser fra arbeidslandet.

Du bor i Sverige og pendler til jobb i utlandet

Bor du i Sverige og pendler til jobb i et annet nordisk land, vil du som regel være med i trygdeordningen i arbeidslandet.

Sosialforsikring omfatter for eksempel helseforsikring, fødselspermisjon, familieytelser, arbeidsløshetstrygd og pensjonsrettigheter. Sosiale avgifter betales i landet hvor du er sosialforsikret.

Du bor i Sverige, men er utstasjonert eller arbeider i to eller flere land

Du kan bare være sosialforsikret i ett land om gangen. Du er som regel sosialforsikret i landet du bor i. Bor du i Sverige og pendler til jobb i et annet nordisk land, er hovedregelen derimot at du er sosialforsikret i arbeidslandet.

Det finnes imidlertid unntak, for eksempel hvis du er utstasjonert arbeidskraft, hvis du arbeider i to eller flere land samtidig, eller hvis du har fått dispensasjon. Ved utstasjonering, samtidig arbeid i flere land eller ved dispensasjoner, må du ha blankett A1 (Danmark og Finland) eller E 101 (Island og Norge), hvor det framgår hvilket land du er sosialforsikret i. Blanketten er tilgjengelig hos Försäkringskassan.

Du blir syk som pendler

Hvis du bor i Sverige og jobber i utlandet og blir syk, er du berettiget til å få hjelp i arbeidslandet, men du kan også få tilgang til pleie i Sverige.

For å motta helsetjenester i Sverige må du be om blankett S1 fra arbeidslandets trygdeinstitusjon, og så få den registrert hos Försäkringskassan.

Du blir arbeidsløs som pendler

Hvis du bor i Sverige og pendler til jobb i et annet nordisk land og mister jobben, må du registrere deg hos arbeidsformidlingen i Sverige og også søke om arbeidsløshetstrygd (a-kasse) fra Sverige. Din svenske a-kasse vil ta hensyn til inntekten din i det andre nordiske landet.

Du kan bekrefte arbeidet ditt i et annet nordisk land med en PD U1-blankett. Denne blanketten brukes når du skal tas opp i en svensk a-kasse, og du må inkludere forsikrings- og sysselsettingsperioder fra et annet nordisk land.

Hvis du ønsker å fortsette å arbeide i arbeidslandet, kan du også registrere deg hos arbeidsformidlingen i arbeidslandet, men du må fortsette å rapportere til den svenske myndigheten, Arbetsförmedlingen.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.