Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige
Les om reglene for sosialforsikring når du flytter til eller fra Sverige.

Sosialforsikring når du flytter til Sverige

Hvis du flytter til Sverige, avhenger sosialforsikringen din av om du begynner å arbeide i Sverige eller beholder arbeidet ditt i hjemlandet, ettersom sosialforsikringen i utgangspunktet følger arbeidslandet.

Hvis du begynner å jobbe i Sverige, og bare i Sverige, vil du være sosialforsikret i Sverige.

Hvis du beholder arbeidet i hjemlandet, vil du imidlertid fortsatt være sosialforsikret i hjemlandet.

Hvis du arbeider i både hjemlandet og Sverige, blir det litt mer komplisert å avgjøre hvor du er sosialforsikret. Kontakt Försäkringskassan eller sosialforsikringsmyndigheten i hjemlandet ditt for nærmere informasjon om sosialforsikring ved arbeid i flere land.

Sosialforsikring når du flytter fra Sverige

Hvis du flytter til utlandet for å arbeide og ikke lenger har adresse i Sverige, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret og er ikke lenger sosialforsikret i Sverige. Du er heller ikke sosialforsikret i Sverige lenger når du er hjemme på ferie i Sverige.

Hvis du skal flytte fra Sverige, bør du kontakte Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten før du flytter, for å få informasjon om hvilke ytelser du kan få med til det nye landet, og hvilke ytelser du må tjene opp rett til i det nye landet.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.