Info Norden

Støtteordninger

Her finner du informasjon om nordiske støtteordninger.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.