Studentboliger i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa
Her kan du lese om ulike boformer for studenter og om hvem som tilbyr studentboliger i kommunene.

Alle som går på videregående skole eller tar høyere utdanning, har rett til å søke om studentbolig.

Særlig i begynnelsen av høstsemesteret er det stor etterspørsel etter ledige studentboliger i Finland. I en del kommuner har utvekslingsstudenter sin egen studentboligkvote som utdanningsinstitusjonene leier av studentboligforeningene.

Du søker om studentbolig hos en studentboligforening. I tillegg til de lokale studentboligforeningene finnes det også enkelte andre organisasjoner som leier ut studentboliger. Du får informasjon om organisasjonene som leier ut leiligheter, fra utdanningsinstitusjonene. Kriteriene for valg av beboere varierer.

Noen utdanningsinstitusjoner har også egne studenthjem. De som bor på et slikt studenthjem og som har krav på studiestøtte, får mindre boligtilskudd til studiestøtten enn de som bor i vanlige leieboliger.

Kontaktinformasjon til foreningene som tilbyr studentboliger, kan du få hos utdanningsinstitusjonen din eller på nettsiden til Suomen opiskelija-asunnot SOA ry.

Forskjellige studentboliger

Studenthybel

Husleien for studenthybler er betydelig lavere enn normal husleie, spesielt i de store byene. Hyblene er som regel umøblerte, og ofte deler man bad og kjøkken med en eller flere andre studenter. Rom med basismøblering kan være tilgjengelige for kortere perioder, for eksempel for utvekslingsstudenter.

Småleilighet

Småleiligheter for én student er et dyrere og mindre utbredt boalternativ. Antallet småleiligheter er begrenset, så den som vil ha en, må regne med å stå på venteliste. Det er lettere å finne en småleilighet på privatmarkedet, men da er prisene ofte høyere.

Fellesbolig

Det er mulig å leie fellesbolig sammen med venner, slik at gruppen får en hel leilighet til disposisjon. En del av leilighetene har et felles oppholdsrom i tillegg til privatrom og kjøkken, eventuelt i tilknytning til kjøkkenet.

Familiebolig

Familieboligene har som regel 2–3 rom og kjøkken/kjøkkenkrok. Leilighetene er ment for ektepar og samboere samt barnefamilier. En kan søke om familiebolig hvis én av ektefellene eller samboerne studerer. I nærheten av familieboligene er det ofte fasiliteter som barnefamilier setter pris på, som lekeplass og barnehage.

Boligstøtte for studenter

Fra 1.8.2017 er allmenn boligstøtte den grunnleggende støtteformen for studenter som bor i Finland. Utlendinger kan få allmenn boligstøtte hvis de omfattes av den finske folketrygden.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.