Studentboliger og studenthjem i Danmark

Studieboliger og kollegier i Danmark
Her finner du informasjon om studentboliger i Danmark

Hvis du skal flytte til Danmark for å studere, kan du velge å lete etter en leie-, eie- eller andelsbolig på boligmarkedet.

Men studenter vil ofte velge å søke om plass på et studenthjem eller i en ungdomsbolig.

Det er som regel billigere å bo på studenthjem enn i leilighet, men plassen er naturligvis tilsvarende mindre.

På grunn av den lave husleien, og fordi det ofte er vanskelig å finne en leilighet, er det vanligvis lange ventelister på studenthybler i de større byene.

Derfor er det en god idé å sette seg på venteliste for hybel på studenthjem så tidlig som mulig.

Hvis du vil sette deg på venteliste for en studenthybel, kan du kontakte studenthjemmet eller studieveiledningen ved utdanningsinstitusjonen der du skal studere.

Du kan finne opplysninger om studenthjem og ungdomsboliger i Danmark på ungdomsbolig.dk.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.