Sykdom i studietiden i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa
Her kan du lese om studenters rett til helsetjenester samt om sykepenger til studenter som mottar finsk studiestøtte. I tillegg kan du lese om støtte ved sykdom for personer som mottar studiestøtte fra andre land.

Helsetjenester for studenter i Finland

Som student ved en finsk utdanningsinstitusjon har du rett til studenthelsetjenester, som tilbys av studiekommunen eller en instans med fullmakt fra kommunen, uavhengig av din hjemkommune. Studenthelsetjenestene omfatter helsetjenester, sykdomsbehandling og tannbehandling. Hovedvekten ligger på forebyggende arbeid.

Konsultasjon hos sykepleier, psykolog og sosialarbeider er som regel gratis. For konsultasjon hos lege tas det vanligvis betaling, i form av en årsavgift eller betaling for hver enkelt konsultasjon. For personer under 18 år er konsultasjon hos lege gratis.

Det er den kommunale helsesentralen (Hälsovårdcentralen) som har ansvaret for skole- og studenthelsetjenester ved grunnskoler, videregående skoler og yrkeshøyskoler.

Det statlige Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) er ansvarlig for helsetjenestene ved universiteter og vitenskapelige høyskoler og kunsthøyskoler. Lisensiatgrads- og doktorgradsstudenter er ikke omfattet av studenthelsetjenestene.

Hvis du trenger medisinsk nødvendig behandling som ikke omfattes av studenthelsetjenestene, kan du henvende deg til det offentlige helsevesenet. Du får medisinsk nødvendig behandling til kommunal egenandel ved å vise legitimasjon (f.eks. førerkort eller pass) eller europeisk helsetrygdkort og oppgi din permanente adresse i bostedslandet. Hvis du har hjemkommune i Finland, får du alle nødvendige helsetjenester hos det offentlige helsevesenet.

Sykepenger

Studenter som mottar finsk studiestøtte

For studenter som bor permanent i Finland, sikres inntektene ved langvarig sykdom av bopelsbaserte sykepenger. Bopelsbaserte sykepenger utbetales til heltidsstudenter i alderen 16–67 år hvis de blir syke i løpet av utdannelsen og som følge av sykdommen ikke er i stand til å studere. Du kan imidlertid studere i begrenset omfang når du mottar sykepenger.

Til forskjell fra de andre landene i Norden er studenters sykeforsikring i Finland basert på sosiallovgivningen, ikke på studiestøttelovgivningen. En student som er omfattet av sosialsikringen i et annet nordisk land og som får finsk studiestøtte, har for øyeblikket ikke annen sikring i en sykdomsperiode enn arbeidsbaserte, inntektsregulerte sykepenger, som forutsetter at man har arbeidet i det aktuelle landet. Ytterligere informasjon får du fra sosialmyndighetene i studielandet.

Sykepenger bør du bare søke om ved sykdom av lengre varighet, det vil si mer enn 2 måneder. For kortere sykdomsperioder er det mer hensiktsmessig å holde seg til studiestøtten.

Hvis Folkpensionsanstalten (FPA) innvilger sykepenger, blir utbetalingen av studiestøtte automatisk stanset. En trenger altså ikke å avbryte studiestøtten selv før man søker om sykepenger.

For studenter fastsettes sykepengenes størrelse på grunnlag av enten arbeidsinntekt eller studiepenger. I tillegg til sykepengene kan man også få alminnelig bostøtte i sykdomsperioden. Sykepenger og allmenn boligstøtte søker man om hos FPA.

Studenter som mottar studiestøtte fra et annet nordisk land

Studenter som mottar studiestøtte fra et annet nordisk land og studerer i Finland, får som regel støtte i sykdomsperioder via studiestøtten fra sitt eget hjemland.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.