Sykeforsikring under studieopphold på Færøyene

Sygesikring under studieophold på Færøerne
Som nordisk statsborger har du alltid rett til gratis besøk hos kommunelegen og til akuttbehandling.

Alle personer, inklusive studenter, som er folkeregistrert på Færøyene, har rett til helsetjenester i henhold til lov om sykeforsikring, se nærmere på Heilsutrygd.

Samtidig skal alle som har fylt 18 år, betale kr 170 pluss 0,55 % av sin skattepliktige inntekt (2015) i måneden til sykeforsikringen. Betalingen blir automatisk trukket fra din A-inntekt. Hvis du ikke har en A-inntekt, får du et krav i posten.

Innbyggere i riksfellesskapet

Kommer du fra Danmark eller fra Grønland til Færøyene og blir folkeregistrert her, har du samme rettigheter som færinger når det gjelder sykeforsikring. Det gjelder ingen særskilte regler for studenter.

Borgere utenfor riksfellesskapet

Kommer du derimot fra et nordisk land utenfor det danske riksfellesskapet eller fra et annet land utenfor Norden, har du først rett til den offentlige sykeforsikringen 6 uker etter at du har blitt folkeregistrert.

Midlertidig opphold

Er du på Færøyene som student eller som turist eller i annet øyemed i en periode som er kortere enn 180 dager, er du ikke forpliktet til å være folkeregistrert, og heller ikke fullt skattepliktig, og du er derfor ikke forpliktet til å betale til sykeforsikringen. Du har dermed heller ikke rett til ytelser fra sykeforsikringen.

Som nordisk statsborger har du imidlertid rett til gratis besøk hos kommunelegen og til akutt behandling på et av sykehusene i landet, uansett om du er folkeregistrert eller ikke.

Har du spørsmål angående betalingen til sykeforsikringen, kan du kontakte TAKS, som er den færøyske skattemyndigheten.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.