Sykeforsikring ved studieopphold i Danmark

Sygesikring ved studieophold i Danmark
Her finner du informasjon om sykeforsikring ved studieopphold i Danmark

Merk at informasjonen under er rettet mot nordiske studenter i Danmark.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Danmark

Hvis du som nordisk statsborger flytter til Danmark og bor her i mindre enn seks måneder, regnes det normalt ikke som flytting.

Hvis du ønsker det, kan du likevel bli folkeregistrert i Danmark hvis du skal være i landet i minst tre måneder.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Danmark, er du fortsatt dekket av sykeforsikringen i hjemlandet ditt.

Imidlertid har du naturligvis rett til behandling i Danmark hvis du får akutt behov.

Hvis du er folkeregistrert i Danmark

Hvis du skal bo i Danmark i mer enn seks måneder, må du folkeregistreres i kommunen du bor i.

Når du har blitt folkeregistrert, får du et helsekort som gir rett til behandling i det danske helsevesenet.

Det er viktig at du husker å bli folkeregistrert før det har gått seks måneder – ellers kan du komme i en situasjon der du ikke er dekket av sykeforsikringen i verken Danmark eller hjemlandet.

Hvis du vet at du skal være i Danmark i mer enn seks måneder, er det en god idé å bli folkeregistrert så raskt som mulig.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.