Til tannlege på Grønland

Foto: Barn, Vinter, Nuuk centrum
Fotograf
Mats Bjerde
Her kan du lese om tannleger og tannbehandling på Grønland.

Alle helsetjenester på Grønland er offentlige og dermed gratis for borgere med fast bolig i landet. Det gjelder også tannbehandling. Oppholder du deg bare midlertidig på Grønland, har du bare rett til nødvendig og akutt tannbehandling.

Tannklinikker

Den offentlige tannpleien har klinikker i byer med mer enn 500 innbyggere. Klinikkene står for tannpleien i byen samt tilhørende bygder. På tannklinikkene er det mulighet for alminnelig tannettersyn, forebyggende behandling, rot- og kariesbehandling, tannreguleringer og proteser.

Bygdene får besøk av tannlege minimum én gang i året – med unntak av de aller minste bygdene. Tannlegen averterer tidene i bygda på forhånd så innbyggerne kan bestille time.

I Nuuk er det også private tannklinikker.

Slik kommer du til tannlege

For å komme til tannlege må du bestille tid per telefon. Klinikkene har ulike tidsrom på dagen da folk kan ringe og få time – ofte samme dag. Det kan være lang ventetid i telefonen, og du kan ikke være sikker på å få tid samme dag hvis alle tider er opptatt når du kommer gjennom. I så fall må du prøve igjen dagen etter. Noen klinikker tilbyr åpen akuttkonsultasjon.

Barnetannlege

Tannklinikkene besøker jevnlig institusjoner og skoler for å undervise i tannpleie og tannhygiene. I tillegg innkalles barn og unge regelmessig til tannettersyn ved følgende aldersintervaller: 8 md., 14 md., 26 md., 3 år, 4,5 år, 5–6 år, 9 år, 11–12 år samt 15 år.

Ved flytting til Grønland med barn bør du gjøre den lokale tannklinikken oppmerksom på flyttingen så de kan få barnet med på innkallingsskjemaet.

I tillegg avholdes årlig Den store tannbørstedagen med aktiviteter over hele landet med fokus på god tannhelse.

Rett til behandling

For å ha rett til gratis tannpleie på Grønland må du:

  • ha folkeregisteradresse på Grønland
  • ha dansk eller grønlandsk personnummer

Er du på midlertidig opphold på Grønland, kan du få foretatt nødvendige og akutte tannbehandlinger.

For nordiske statsborgere utenfor det danske riksfellesskapet gjelder de samme reglene som for andre helsetjenester.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.