Tilgang til høyere utdanning på Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Her finner du informasjon om tilgang til høyere utdanning på Island.

De som har planer om å studere på et universitet, må ha oppnådd generell studiekompetanse eller tilsvarende. Universitetene har rett til å fastsette særlige opptakskrav og la studentene gjennomføre opptaksprøver eller nivåtester. Nordiske statsborgere har like rettigheter til utdanning som islandske statsborgere.

Universiteter på Island

Der er syv universiteter på Island, i tillegg til noen mindre universitetssentre i distriktene. Fem av universitetene er statlige. Mer informasjon om opptakskrav og opptaksregler til ulike fakultet, samt undervisnings- og studieplaner, søknadsskjemaer og informasjon om registreringsavgift og skolepenger, finner du på nettsidene til universitetene.

Studieavgifter

På private universiteter betales studieavgift, mens de statlige universitetene bare krever et registreringsgebyr.

Språkkunnskaper

Hovedregelen er at undervisningen i islandske utdanningsinstitusjoner foregår på islandsk. Det finnes imidlertid unntak både på grunnskolenivå og i videregående opplæring. Studier i fremmedspråk foregår for det meste på det språket det gjelder, og det finnes noen få utdanningsprogram i videregående opplæring hvor all undervisning foregår på engelsk.

Mange universiteter tilbyr kurs eller hele studieprogram med undervisning på engelsk. De fleste av universitetene og mange fakulteter har også ansatte med ansvar for internasjonal kontakt og støtte til utenlandske studenter. Pensum er på engelsk i de fleste fag, det er imidlertid på islandsk i fag med lokalt innhold, for eksempel juss. I noen fag er deler av pensumet på nordiske språk.

Fjernstudier

Noen av universitetene tilbyr fjernstudier. Dette foregår i samarbeid med kommuner, universiteter, kunnskapssentre og sentre for etterutdanning og opplæring i hele landet. Nærmere informasjon finner man på nettsidene til fakulteter som tilbyr fjernstudier.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.